Menu

Woonzorgcentrum Sint Anna

Het Zorgbedrijf gaat zwaar investeren in woonzorgcentrum Sint Anna in Berchem. Het bestaande centrum zal grotendeels worden afgebroken. In de plaats komen een nieuw zorgcentrum, 110 serviceflats en een nieuw dienstencentrum. De totale kostprijs van het project bedraagt bijna 50 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft 14.400.000 € subsidies goedgekeurd voor het mega-project op de site van Sint Anna, aan de Floraliënlaan in Berchem. 

'Het huidige woonzorgcentrum, goed voor 408 wooneenheden is aan een grondige renovatie toe. Het voormalige gods- en weeshuis beantwoordt binnen qua accomodatie niet meer aan de hedendaagse normen in de zorg', zegt OCMW-voorzitster Liesbeth Homans (N-VA), ook voorzitster van het Zorgbedrijf. "Onze klanten verdienen de beste zorg en huisvesting. Een doorgedreven modernisering van Sint Anna is dan ook broodnodig om daaraan tegemoet te komen'.

Belcotec realiseert de HVAC- en sanitaire installatie voor dit project, waarvan de totale omvang ongeveer 3300 mandagen bedraagt.

Belcotec zorgde voor

  • HVAC
  • Sanitair