Menu

Ecodroom Geel

Belcotec realiseert de volledige verwarming & ventilatie en installeert alle sanitair. Voor de verwarming werd gekozen voor een energetische oplossing op basis van een centrale stookplaats in combinatie met een warmtekrachtkoppeling (WKK). Woningstations zorgen in de appartementen voor de verwarming van de ruimten en voor het sanitair warm water.

De Geelse Ecodroom omvat verscheidene onderdelen die harmonieus naast elkaar en met de omgeving kunnen functioneren. Zo zal er een ondergrondse parkeergarage op twee niveau's worden gebouwd met daarboven een rijke variatie aan woningtypen waaronder 112 appartementen en studio's (1, 2 en 3 slaapkamers) en sociale woningen. Verder zal hier het Vredegerecht gehuisvest worden, maar ook andere kantoorfuncties. Horeca en zelfstandige beroepen zullen er eveneens onderdak vinden.

Belcotec zorgde voor

  • verwarming
  • ventilatie
  • sanitair