Menu

Maison de l'Emploi

In 'La Maison de l'Empoi', gebouwd in de Rue du College 28-26, zullen tal van diensten voor werkzoekenden ondergebracht worden. Men verwacht 300 bezoekers per dag. Dit project past perfect in het concept 'Brussel Passif', dat werkt aan de verbetering van de energieprestaties van de gebouwen.

Het kantoor is ontworpen als passief gebouw, met hernieuwbare energie (bijv. fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak).

De energiebehoefte van het gebouw is zeer laag dankzij

  • een dikke isolatiemantel,
  • een extreme luchtafdichting,
  • een mechanisch ventilatisysteem met warmteterugwinning.

Het gebouw is voorzien van Dupont Phase Change Materials (PCM)* in de plafonds. PCM verhoogt de inertie van het gebouw. De technieken worden gestuurd door een gebouwbeheersysteem in combinatie met een weerstation en bestaan uit een condenserende gasketel voor de verwarming tijdens de winter en een passieve koeling tijdens de zomer door beroep te doen op de thermische traagheid van het gebouw.

* Phase Change Material (PCM) is a substance with a high heat of fusion which, melting and solidifying at a certain temperature, is capable of storing and releasing large amouts of energy. Heat is absorbed or relaesed when the material changes from solid to liquid and vice versa; thus PCMs are classified as latent heat storage (LHS) units.

Belcotec zorgde voor

  • HVAC
  • Sanitair