Menu

Scholen van Morgen - OLV en De Doening Vilvoorde

Het Katholiek Onderwijs in Vilvoorde vormt één scholengemeenschap, bestuurd door één Inrichtende Macht. Elke school heeft unieke, specifieke studierichtingen.

Om het groeiend aantal leerlingen op te vangen komen er nieuwe schoolgebouwen voor OLV en voor De Doening van in totaal 2.615m², waarvan 2.130m² klas- en vaklokalen, refter en technische ruimte en een sportzaal van 485m².

Daarnaast werden ook een speelplaats van 1.809m² (overdekt en open) en 1.266m² aan overige omgevingswerken in het project opgenomen.

Belcotec zorgde voor

  • HVAC
  • Sanitair