Menu

Scholen van Morgen - De Brug Bocholt

Het project omvat de afbraak van de bestaande schoolgebouwen voor een nieuwbouw van Basisschool De Brug te Bocholt. De nieuwbouw heeft een oppervlakte van 1.882m², waarvan 1.683m² voor klaslokalen, administratieve lokalen, polyvalente zaal, refter en keuken, technische ruimtes en 199m² sportzaal.

Ook worden omgevingswerken voorzien: 231m² overdekte speelplaats, 1.312m² open speelplaats, 60m² fietsenbergplaats, 374m² parkeer- en manoeuvreerruimte en 4.568m² overige omgevingswerken.

Het nieuwe schoolgebouw vormt een geheel van functionele ruimtes die voldoen aan de verwachtingen en normen voor het organiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs in de huidige en toekomstige samenleving. Het gebouw straalt openheid en gezelligheid uit en is een opvallend deel van het straatbeeld, dankzij de ronde vorm.

Er wordt aandacht besteed aan de harmonie met de groene omgeving en aan binding met natuur en milieu. Ook wordt de eigenheid van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs bewaard: beide afdelingen maken ieder een apart deel uit van het samenhangend geheel.

Belcotec zorgde voor

  • HVAC
  • Sanitair