Menu

Uitbreiding Onze-Lieve-Vrouwecollege - Antwerpen

Het project omvat de afbraak van een bestaand schoolgebouw op de site van het Onze-Lieve-Vrouwecollege aan de Frankrijklei en de vervanging ervan door een nieuwbouw. Het moet een antwoord bieden op de vraag naar bijkomende schoolinfrastructuur op de site. Het bestaande L-gebouw aan de Louiza-Marialei wordt volledig gesloopt en vervangen door een nieuwbouw met extra verdiepingen. 

Belcotec zorgt voor:

  • HVAC
  • Sanitair