Menu

WZC De Kouter - Oud-Heverlee

'Woonzorgzone De Kouter' is een PPS-project (Publiek-Private Samenwerking) tussen Senior Living Group en de gemeente en het OCMW van Oud-Heverlee, samengebracht in de vzw Woonzorgzone De Kouter.

Het nieuwbouwproject bestaat uit een woonzorgcentrum van 3 bouwlagen met 102 woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf met drie woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum, 25 assistentiewoningen (flats voor senioren) en een lokaal dienstencentrum.

Het woonzorgcentrum (gebouw in een grote U-vorm) met dagverzorgingscentrum is het gedeelte dat het dichtst bij de Kartuizersstraat ligt. De assistentiewoningen (serviceflats) bevinden zich het dichtst bij de Kouterstraat. Tussenin die beide blokken zal het lokaal dienstencentrum ingepland worden.