Menu

Evonik

Recent werd gestart met de uitvoering van het nieuwe "combigebouw" van Evonik. In dit gebouw worden voortaan de brandweerkazerne, de geneeskundige dienst, de afdeling logistiek en de bewaking gehuisvest. Voor de verwarming van het gebouw wordt gebruik gemaakt van afstandverwarming, met recuperatie van de restwarmte uit het productieproces.