Menu

Frontispice Brussel

De bouw van een school voor 490 leerlingen, uitrusting voor ONE (Office Nationale de l'Enfance) en KIND & GEZIN en ongeveer 50 hedendaagse appartementen en bijhorende of aanvullende infrastructuur op een site van de Grondregie en de Stad Brussel, gelegen aan de Antwerpsesteenweg, Simonsstraat, Frontispissestraat en Nicolaystraat.

Alle gebouwen zullen voldoen aan de passiefhuis-standaard. Dit verwijst naar een comfortabel binnenklimaat, zowel in de winter als in de zomer, zonder gebruik te maken van een traditioneel verwarmings- of koelingssysteem.

Het globale energieverbruik ligt tot wel 4 keer lager dan bij gewoon conventioneel bouwen.

Belcotec zorgde voor

  • HVAC
  • Sanitair